www.NSOZ.sk
(zdroj)


10237 svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej strany, ibaže sa strany dohodli, že strana uplatňujúca započítanie má platiť výlučne v určitej mene.
10239
10240
10241
10242
§ 226
Ak bola pohľadávka viackrát postúpená na niekoľko osôb, môže dlžník použiť na započítanie len pohľadávku, ktorú mal v čase prevodu voči prvému veriteľovi, a pohľadávku, ktorú má voči poslednému veriteľovi.
10246
má názor:  

§ 227
Dohodou strán možno započítať všetky pohľadávky okrem pohľadávky výživného na malololetého.
10249 Odpustenie dlhu
10250
§ 228
(1)  Ak veriteľ odpustí dlžníkovi dlh, predpokladá sa, že dlžník s odpustením dlhu súhlasil, ak bez zbytočného odkladu neprejavil nesúhlas výslovne alebo plnením dlhu.
10253 (2)  Ak veriteľ, bez toho aby dlžník dlh splnil, vydá dlžníkovi kvitanciu alebo mu vráti dlžný úpis, považuje sa to za odpustenie dlhu.
10255 Záväzky na dobu určitú