www.NSOZ.sk
(zdroj)


10938d)   má zodpovedajúce množstvo, mieru alebo hmotnosť,
10939e)   vyhovuje požiadavke právnych predpisov.
109403.   Vec je v súlade so zmluvou aj v prípade, ak si kupujúci v čase uzavretia zmluvy uvedomoval, alebo ak si pri rozumnej úvahe mohol uvedomovať skutočné vlastnosti, povahu alebo stav veci, alebo ak vadu veci spôsobil materiál, ktorý predávajúcemu dodal kupujúci.
10944
§ 71
10946
10947
má názor:  

10948 Predávajúci nie je viazaný vyhláseniami o konkrétnych vlastnostiach veci uvedených v reklame alebo inom verejnom vyhlásení iba vtedy, ak preukáže, že:
10950a)   vzhľadom na objektívne okolnosti a spravodlivé posúdenie veci nemal vedomosť o obsahu reklamy alebo iného verejného vyhásenia,
10952b)   v čase uzavretia zmluvy bola reklama alebo iné verejné vyhlásenie opravené, alebo
10953c)   rozhodnutie kupujúceho kúpiť vec nemohlo byť ovplyvnené reklamou alebo iným verejným vyhlásením.
10955
§ 72
Ak vec nie je v súlade s § 70, je vadná.