www.NSOZ.sk
(zdroj)


1192 premlčacia doba pre práva veriteľov voči právnickej osobe spočíva.
1193 (3) Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv na už ukončenú likvidáciu. Ak však zistený ďalší majetok nestačí na uspokojenie veriteľov, musí byť podiel na likvidačnom zostatku, ktorý nebol prijatý dobromyseľne, vrátený.
1196 (4) Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii.
1197
1198
Druhý oddiel: Združenie osôb
§ 99
1201
má názor:  

Základné ustanovenie
1203 (1) Najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov alebo právnickou osobou, môžu založiť na dosiahnutie spoločného cieľa združenie osôb (ďalej len „združenie“).
1206 (2) Zákon ustanoví, kedy môže združenie založiť jedna osoba.
1207
1208
§ 100
1210
Založenie združenia