www.NSOZ.sk
(zdroj)


175 o právach a povinnostiach rozvedených manželov.
176
177
§ 19
179
Obydlie
181 Obydlím sa rozumie byt, obytná miestnosť alebo iný priestor vhodný na trvalé bývanie, v ktorom sa zdržuje jedna fyzická osoba alebo viacero fyzických osôb tvoriacich domácnosť.
183
184
má názor:  

§ 20
186
Domácnosť
188 Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
190
191
§ 21
193
Príbuzné osoby