www.NSOZ.sk
(zdroj)


1934b)   názov nadačného fondu; súčasťou názvu nadačného fondu musí byť aj názov nadácie, pri ktorej sa nadačný fond vytvára,
1936c)   účel, na aký sa nadačný fond vytvára,
1937d)   doba, na akú sa nadačný fond vytvára,
1938e)   odmenu nadácie, ak bola dohodnutá,
1939f)   podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu,
1940g)   podmienky, za akých sa rozdelia prostriedky nadačného fondu v prípade, ak je účel nadačného fondu viazaný na vyzbieranie konkrétnej sumy a ak k jej vyzbieraniu nedôjde alebo ak účel, na ktorý sa nadačný fond vytvoril, zanikol,
1943
má názor:  

h)   náležitosti záverečnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnej správy o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas.
1946 (6)  Správna rada nadácie je povinná zaslať ministerstvu do 15 dní od vytvorenia nadačného fondu rozhodnutie alebo písomnú zmluvu o vytvorení nadačného fondu.
1948
1949
§ 150
1951
Výročná správa verejnoprospešnej nadácie