www.NSOZ.sk
(zdroj)


2153 uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
2154 (4)  Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.
2157
2158
§ 165
2160
Názov neziskovej organizácie
2162
má názor:  

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia" alebo skratku „n. o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.
2165
2166
§ 166
2168
Zakladacia listina
2170 (1) Zakladacia listina neziskovej organizácie obsahuje
2171a)   názov a sídlo neziskovej organizácie,