www.NSOZ.sk
(zdroj)


2378 organizácie aj vtedy, ak dlhodobo nenapĺňa svoj účel.
2379
2380
§ 178
2382
Použitie ustanovení o nadáciách
2384 Na postavenie a právne pomery neziskovej organizácie sa primerane použijú ustanovenia o nadácii.
2386
2387
má názor:  

4. diel: Spotrebiteľ a podnikateľ
§ 179
2390
Spotrebiteľ
2392 Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s podnikateľom mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
2394
2395
Podnikateľ
§ 180