www.NSOZ.sk
(zdroj)


2482 doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu; to isté platí pri kúpe podniku od podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou.
2484 (2)  Prevod obchodného mena bez súčasného prevodu podniku je neprípustný. Prevod obchodného mena je možný aj pri prevode časti podniku, ak bude podnikateľ zostávajúcu časť prevádzkovať pod iným obchodným menom alebo táto časť zanikne likvidáciou.
2488
2489
§ 189
2491
má názor:  

Ochrana obchodného mena
2493 (1)  Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby bolo upustené od neoprávneného zásahu alebo aby bol odstránený následok neoprávneného zásahu,
2497
2498
2499 alebo aby bola uložená povinnosť zmeniť názov. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.