www.NSOZ.sk
(zdroj)


2823
§ 225
2825
Zastupiteľné a nezastupiteľné veci
2827 Zastupiteľnými vecami sú peniaze ako zákonné platidlá a iné veci, ktoré môžu byť nahradené inou vecou toho istého druhu; ostatné veci sú nezastupiteľné.
2829
2830
§ 226
2832
má názor:  

Spotrebiteľné a nespotrebiteľné veci
2834 Veci, ktoré dávajú obvyklý úžitok spotrebovaním, sú spotrebiteľné, iné veci sú nespotrebiteľné; ostatné veci sú nespotrebiteľné.
2836
2837
2838
2839
§ 227
2841
Hromadná vec