www.NSOZ.sk
(zdroj)


3203 Na neplatnosť podľa § 154 až 155a ods. 1 prihliadne súd aj bez návrhu.
3204
3205
§ 265
3207
Povinnosť nahradiť škodu
3209 Ten, kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, je povinný nahradiť škodu strane, ktorá o neplatnosti právneho úkonu nevedela.
3211
3212
má názor:  

Piaty oddiel: Relatívna neúčinnosť
§ 266
(1) Právny úkon dlžníka, ktorým ukrátil uspokojenie vykonateľnej pohľadávky svojho veriteľa, je odporovateľným úkonom a veriteľ mu môže odporovať podľa ustanovení tohto oddielu.
3217 (2) Odporovateľný úkon, ktorému sa s úspechom odporovalo, je voči odporujúcemu veriteľovi právne neúčinný.
3219
3220
§ 267
(1)   Veriteľ môže odporovať právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch