www.NSOZ.sk
(zdroj)


3538
§ 307
3540
Spoločné ustanovenie
3542 Tam, kde ustanovenia o premlčaní a preklúzii odkazujú na súd alebo súdne konanie, sa rozumie aj iný orgán s potrebnou právomocou a konanie, ktoré sa na tomto orgáne vedie.
3544
3545
3546
3547
má názor:  

Druhá časť
Rodinné právo
Prvá hlava
MANŽELSTVO
Prvý diel
Uzavretie manželstva
§1
1/ Manželstvo je trvalý zväzok muža a ženy, ktorý vznikol na základe ich slobodného rozhodnutia v zákonom predpísanej forme.
35562/ Účelom manželstva je založenie rodiny, vzájomná pomoc a podpora medzi manželmi a