www.NSOZ.sk
(zdroj)


4056
§ 61
1/ Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako rodinné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.
40602/ Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako rodinné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, že upúšťa od používania rodinného priezviska.
4064
4065
má názor:  

Druhá hlava
RODIČIA A DETI
Prvý diel
Určenie rodičovstva
Materstvo
§ 62
1/ Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.
40722/ Zmluvy, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, sú neplatné.
4073
§ 63
1/ Ak vzniknú pochybnosti o tom, ktorá žena je matkou dieťaťa, materstvo určí súd na