www.NSOZ.sk
(zdroj)


5578 veci, ktoré na nadobúdateľa neprechádzajú, zanikajú.
5579
Štvrtý diel
Spoluvlastníctvo
Druhy spoluvlastníctva
5583
5584
5585
§ 56
(1)  Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých osôb.
5587
má názor:  

(2)  Ak vec patrí viacerým vlastníkom, sú jej spoluvlastníkmi, a to tak, že im patria podiely k veci (podielové spoluvlastníctvo), alebo že im vec patrí spoločne bez určenia podielov (bezpodielové spoluvlastníctvo).
5590
§ 57
Bezpodielové spoluvlastníctvo
5592 Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká len medzi manželmi (majetkové spoločenstvo manželov) podľa druhej časti tohto zákona.
5594 Podielové spoluvlastníctvo
5595
§ 58
(1)   Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach