www.NSOZ.sk
(zdroj)


5801 nebytového priestoru, o ktorých to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.
5802 (2)  Spoluvlastníci
5803
5804
spoločných
5806
častí
5808 sa
5809
5810
má názor:  

nemôžu
5812
domáhať
5814
zrušenia
5816
pridruženého
5818 spoluvlastníctva podľa tohto zákona.
5819