www.NSOZ.sk
(zdroj)


5909 súd na návrh osoby, ktorá má na tom oprávnený záujem.
5910 (2)  Ak
5911
5912
vyhlásenie
5914
obsahuje
5916
nesprávne
5918
má názor:  

alebo
5920
nedostatočne
5922
určité
5924
vymedzenie
5926 spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na spoločných častiach domu, k takémuto vymedzeniu sa neprihliada.