www.NSOZ.sk
(zdroj)


7853
7854 Dedičskou zmluvou poručiteľ povoláva k dedeniu druhú zmluvnú stranu a druhá strana toto povolanie prijíma.
7856
7857 (2)
7858
7859
7860 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že sa povolajú k dedeniu navzájom.
7861
7862
má názor:  

Tejto časti zákona dedičskom práve – dedenie zo závetu
7864 (3)
7865
7866 Poručiteľ môže v dedičskej zmluve odvolať svoj skôr zriadaný závet alebo listinu o vydedení.
7868
7869 (4)
7870
7871 Zmluvné strany musia konať osobne, pre platnosť dedičskej zmluvy sa vyžaduje