www.NSOZ.sk
(zdroj)


848 konať za právnickú osobu. Pri písomných úkonoch pripoja k názvu právnickej osoby aj svoj podpis.
850
851
§ 80
853
Povinnosť viesť evidenciu majetku
855
856
857
má názor:  

Štatutárny orgán je povinný zabezpečiť vedenie spoľahlivých záznamov o majetkových pomeroch právnickej osoby a podávať o nich správu jej členom alebo zakladateľovi.
859 Štatutárny orgán nesmie skresľovať finančnú situáciu právnickej osoby vo vzťahu k tretím osobám.
861
862
§ 81
864
Konanie kolektívneho štatutárneho orgánu
866 Ak štatutárny orgán tvorí viacero osôb, spôsob ich konania za právnickú osobu vyplýva zo