www.NSOZ.sk
(zdroj)


852
853
Povinnosť viesť evidenciu majetku
855
856
857 Štatutárny orgán je povinný zabezpečiť vedenie spoľahlivých záznamov o majetkových pomeroch právnickej osoby a podávať o nich správu jej členom alebo zakladateľovi.
859 Štatutárny orgán nesmie skresľovať finančnú situáciu právnickej osoby vo vzťahu k tretím osobám.
861
má názor:  

862
§ 81
864
Konanie kolektívneho štatutárneho orgánu
866 Ak štatutárny orgán tvorí viacero osôb, spôsob ich konania za právnickú osobu vyplýva zo zákona alebo zo zakladateľskej listiny. Ak nie je spôsob ich konania určený, môže konať každý z nich samostatne.
869
870
§ 82