www.NSOZ.sk
(zdroj)


861
862
§ 81
864
Konanie kolektívneho štatutárneho orgánu
866 Ak štatutárny orgán tvorí viacero osôb, spôsob ich konania za právnickú osobu vyplýva zo zákona alebo zo zakladateľskej listiny. Ak nie je spôsob ich konania určený, môže konať každý z nich samostatne.
869
870
má názor:  

§ 82
872 Zmluvy medzi právnickou osobou a členom jej štatutárneho orgánu
874 Zmluva medzi právnickou osobou a členom štatutárneho orgánu právnickej osoby vyžaduje súhlas dozorného orgánu tejto osoby a ak ho niet, súhlas jej najvyššieho orgánu. Rovnaké platí pre akúkoľvek zmluvu, na základe ktorej člen štatutárneho orgánu získava plnenie alebo právo na plnenie v súvislosti s jeho funkciou člena štatutárneho orgánu.
878
879
§ 83