www.NSOZ.sk
(zdroj)


8913 o prekročení plnomocenstva alebo o konaní bez plnej moci;
8914l) podmienka, ktorou sa presúva dôkazné bremeno na úkor spotrebiteľa, a to najmä tým, že
89151. mu ukladá dôkazné bremeno vo vzťahu k okolnostiam, ktoré sú v sfére vplyvu používateľa, alebo
8917
8918
8919
89202. necháva potvrdiť určité skutočnosti, najmä o prijatí plnenia, ibaže také potvrdenie bolo
8922
má názor:  

8923
podpísané
8925
samostatne
8927
alebo
8929
bolo
8931
potvrdené