www.NSOZ.sk
(zdroj)


8916 používateľa, alebo
8917
8918
8919
89202. necháva potvrdiť určité skutočnosti, najmä o prijatí plnenia, ibaže také potvrdenie bolo
8922
8923
podpísané
8925
má názor:  

samostatne
8927
alebo
8929
bolo
8931
potvrdené
8933
samostatným