www.NSOZ.sk
(zdroj)


9824
§ 180
Prostriedky nápravy pre nesplnenie
9826 (1)  Prostriedky nápravy pre nesplnenie sú:
9827a)   právo na splnenie
9828b)   právo odoprieť plnenie
9829c)   právo na zľavu z ceny
9830d)   právo na zmluvnú sankciu
9831e)   právo požadovať úrok z omeškania, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu,
9833
má názor:  

f)   právo na paušálnu náhradu nákladov na vymáhanie
9834g)   právo na náhradu škody
9835h)   právo odstúpiť od zmluvy.
9836 (2)  Ak
9837
9838
strana nesplní svoju povinnosť, druhá strana môže
9840
využiť ktorýkoľvek z
9842 prostriedkov nápravy jednotlivo alebo súčasne, ibaže by boli nezlučiteľné. Uplatnením