www.NSOZ.sk
(zdroj)


1
má názor:  

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Prvá hlava
Úvodné ustanovenia
6
§ 1
8
Základné ustanovenie
10 Občiansky zákonník je všeobecný a základný predpis súkromného práva, ktorý upravuje