www.NSOZ.sk
(zdroj)


109292.   Vec je v súlade so zmluvou, ak:
10930a)   má dohodnuté vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, ak ich predávajúci poznal; ak také nie sú, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu veci a na reklamu vykonanú predávajúcim alebo výrobcom,
10934b)   je vhodná na účel, ktorý uvádzal predávajúci; ak taký nie je, na aký sa vec tohto druhu obvykle používa,
10936c)   svojou akosťou alebo zhotovením zodpovedá vzorke alebo predlohe, ktorú poskytol predávajúci spotrebiteľovi,
10938
má názor:  

d)   má zodpovedajúce množstvo, mieru alebo hmotnosť,
10939e)   vyhovuje požiadavke právnych predpisov.
109403.   Vec je v súlade so zmluvou aj v prípade, ak si kupujúci v čase uzavretia zmluvy uvedomoval, alebo ak si pri rozumnej úvahe mohol uvedomovať skutočné vlastnosti, povahu alebo stav veci, alebo ak vadu veci spôsobil materiál, ktorý predávajúcemu dodal kupujúci.
10944
§ 71
10946
10947