www.NSOZ.sk
(zdroj)


10946
10947
10948 Predávajúci nie je viazaný vyhláseniami o konkrétnych vlastnostiach veci uvedených v reklame alebo inom verejnom vyhlásení iba vtedy, ak preukáže, že:
10950a)   vzhľadom na objektívne okolnosti a spravodlivé posúdenie veci nemal vedomosť o obsahu reklamy alebo iného verejného vyhásenia,
10952b)   v čase uzavretia zmluvy bola reklama alebo iné verejné vyhlásenie opravené, alebo
10953c)   rozhodnutie kupujúceho kúpiť vec nemohlo byť ovplyvnené reklamou alebo iným verejným vyhlásením.
10955
má názor:  

§ 72
Ak vec nie je v súlade s § 70, je vadná.
10957
§ 73
Potraviny, veci podliehajúce rýchlej skaze a iné spotrebiteľné veci sa musia vyznačiť dátumom minimálnej trvanlivosti, prípadne dobou, počas ktorej je možné vec použiť.
10960
§ 74
109611.   Použité veci, ktorých vlastnosti nebránia užívaniu na určený účel, sa musia predávať za nižšiu ako obvyklú cenu.
109632.   Ustanovenie odseku 1 platí aj na predaj veci s vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako bez vady. Predávajúci však musí upozorniť kupujúceho, že vec má vadu a o akú