www.NSOZ.sk
(zdroj)


110
Druhá hlava: Osoby
1. diel: Všeobecné ustanovenia
§ 11
114
115
116 (1)  Právna subjektivita je spôsobilosť mať v medziach právneho poriadku práva a povinnosti.
117 (2)  Svojprávnosť je spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a zaväzovať sa.
118
119
má názor:  

§ 12
(1)  Subjektmi práv a povinností upravených normami súkromného práva sú fyzické osoby a právnické osoby.
122 (2)  Štát sa v medziach súkromného práva považuje za právnickú osobu.
123
124
2. diel: Fyzické osoby
§ 13
Fyzickou osobou je človek od narodenia až do jeho smrti.
127
128
§ 14