www.NSOZ.sk
(zdroj)


1237
§ 103
1239
Zápis do verejného registra
1241 (1) Do verejného registra sa zapisuje názov a sídlo združenia, predmet jeho činnosti, orgány združenia a osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu združenia.
1243 (2) K návrhu na zápis do verejného registra sa prikladá zakladateľská zmluva alebo zápisnica o ustanovujúcej členskej schôdzi spolu so stanovami.
1245
1246
má názor:  

§ 104
1248
Názov združenia
1250 Názov združenia musí obsahovať označenie „združenie“.
1251
1252
§ 105
1254
Nedovolené združenia