www.NSOZ.sk
(zdroj)


1276
1277
1278
1279
§ 107
1281
Orgány združenia
1283 (1)   Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Rozhoduje najmä o voľbe členov
1285
má názor:  

orgánov združenia a o jeho likvidátorovi, o zmenách zakladateľskej listiny a stanov, schvaľuje výročnú správu a rozpočet združenia a rozhoduje o zrušení združenia. Každý člen združenia má na členskej schôdzi jeden hlas.
1288 (2)   Štatutárnym orgánom je predseda občianskeho združenia, volený členskou schôdzou. Ak
1290 má mať štatutárny orgán viac členov, je ním správna rada (predsedníctvo?). Štatutárny orgán riadi činnosť združenia.
1292
1293
§ 108