www.NSOZ.sk
(zdroj)


121 právnické osoby.
122 (2)  Štát sa v medziach súkromného práva považuje za právnickú osobu.
123
124
2. diel: Fyzické osoby
§ 13
Fyzickou osobou je človek od narodenia až do jeho smrti.
127
128
§ 14
130
má názor:  

Narodenie človeka
132 (1)  Narodením človeka so rozumie narodenie živého dieťaťa.
133 (2)  Ak sa narodí mŕtve dieťa, hladí sa naň ako keby sa nenarodilo.
134
135
§ 15
137
Smrť človeka
139 (1)  Smrť človeka sa zisťuje prehliadkou tela mŕtveho predpísaným spôsobom a preukazuje sa