www.NSOZ.sk
(zdroj)


123
124
2. diel: Fyzické osoby
§ 13
Fyzickou osobou je človek od narodenia až do jeho smrti.
127
128
§ 14
130
Narodenie človeka
132
má názor:  

(1)  Narodením človeka so rozumie narodenie živého dieťaťa.
133 (2)  Ak sa narodí mŕtve dieťa, hladí sa naň ako keby sa nenarodilo.
134
135
§ 15
137
Smrť človeka
139 (1)  Smrť človeka sa zisťuje prehliadkou tela mŕtveho predpísaným spôsobom a preukazuje sa vystavením verejnej listiny.
141 (2)  Ak zomrelo viac ľudí pri jednej udalosti a poradie ich smrti nemožno zistiť, platí, že