www.NSOZ.sk
(zdroj)


1395
1396
§ 115
1398
Názov nadácie
1400 Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“.
1401
1402
§ 116
1404
má názor:  

Nedovolená nadačná činnosť
1406 (1)  Nadácia môže podnikať iba, ak podnikanie slúži bezprostredne k dosiahnutiu jej verejnoprospešného cieľa alebo ak to osobitný predpis povoľuje. Nadácia so súkromným účelom môže podnikať, ak to riadne investovanie a správa majetku nadácie vyžaduje. Podnikanie nadácie musí byť v súlade s účelom nadácie a musí predstavovať iba vedľajšiu činnosť.
1411
1412
1413