www.NSOZ.sk
(zdroj)


1551f) mzdové náklady,
1552g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
1553
1554
§ 125
1556
Účelové viazanie daru
1558 Ak darca poskytol nadácii dar na konkrétny účel, nadácia je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu.
1560
má názor:  

1561
§ 126
1563
Prospech z majetku nadácie
1565 (1)   Nadačné príspevky v prospech osôb určených ako beneficienti sa môžu poskytnúť, ak
1567 sa tým neohrozí uspokojenie nárokov veriteľov nadácie.
1568 (2)   Nadácia nesmie poskytnúť nadačný príspevok osobám, ktoré sú členmi ich orgánov,