www.NSOZ.sk
(zdroj)


1664 takže sa nadácia odklonila od vôle zakladateľa.
1665 (2)  Zmena musí zodpovedať predpokladanej vôli zakladateľa a oprávnenie k zmene musí byť výslovne vyhradené správnej rade alebo inému orgánu v nadačnej listiny. Zmena účelu nadáciu je možná len so súhlasom súdu.
1668
1669
§ 133
1671 Zmena ostatného obsahu nadačnej listiny a ostatných predpisov
1673
má názor:  

Správna rada alebo iný orgán nadácia môže zmeniť obsah nadačnej listiny, štatútu ako aj vnútorných predpisov, ktorý sa nedotýka účelu nadácie, ak je to určené v nadačnej listine
1676
1677
1678 a v tam určenom rozsahu. Príslušný orgán môže nadačnú listinu zmeniť, ak je to vecne odôvodnené a zachová sa účel nadácie.
1680
1681 Zmeny nadačnej listiny a ostatných predpisov nadácie orgánom verejnej správy
§ 134