www.NSOZ.sk
(zdroj)


1687 listina nepoverila orgán nadácie k zmene účelu. Zmena musí zodpovedať predpokladanej vôli zakladateľa
1689 (2)  Nadačný kontrolný orgán, ako aj každý, kto osvedčí právny záujem môže podať návrh na súd na určenie zmeny iného obsahu nadačnej listiny, štatútu či vnútorných predpisov nadácie, ktorá podlieha jeho dohľadu, ak:
1692a)   nadačná listina nepoverila orgán nadácie k zmene obsahu nadačnej listiny či iných predpisov nadácie a
1694b)   je to účelné k zachovaniu účelu nadácie, najmä k zabezpečeniu jej ďalšej existencie, alebo k zabezpečeniu jej majetku.
1696
má názor:  

(3)  Súd môže na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo v naliehavých prípadoch, najmä ak existuje vážne podozrenie z trestnej činnosti niektorého z orgánov nadácie, aj z podnetu iného štátneho orgánu alebo z vlastného podnetu zmeniť účel nadácie alebo iný obsah nadačnej listiny a iných predpisov nadácie, ktorá nepodlieha dozoru nadačného kontrolného orgánu.
1701
1702
Orgány nadácie
§ 135
1705
Orgány nadácie