www.NSOZ.sk
(zdroj)


1817
Dôvody zrušenia
1819 (1)   Správna rada rozhodne o zrušení nadácie, ak bol dosiahnutý účel nadácie, alebo tento účel nie je možné dosiahnuť, alebo ak nastali dôvody, ktoré určuje nadačná listina.
1821 (2)   O zrušení nadácie musí správna rada rozhodnúť jednohlasne, ibaže nadačná listina určí inak.
1823
1824
§ 144
1826
má názor:  

Zlúčenie alebo splynutie nadácie
1828 Nadácia sa môže zlúčiť alebo splynúť s inou nadáciou, ak to nadačné listiny týchto nadácií nezakazujú. Nadačné imanie nástupníckej nadácie sa zvyšuje o nadačné imanie zanikajúcej nadácie.
1831
1832
§ 145
1834
Osobitné ustanovenia o likvidácii nadácie