www.NSOZ.sk
(zdroj)


1827
1828 Nadácia sa môže zlúčiť alebo splynúť s inou nadáciou, ak to nadačné listiny týchto nadácií nezakazujú. Nadačné imanie nástupníckej nadácie sa zvyšuje o nadačné imanie zanikajúcej nadácie.
1831
1832
§ 145
1834
Osobitné ustanovenia o likvidácii nadácie
1836
má názor:  

Likvidátor je povinný likvidačný zostatok ponúknuť v nadačnej listine určenému poslednému beneficientovi, ak ich je viac, tak rovným dielom, inak ponúknuť inej nadácii s obdobným účelom alebo obci, v ktorej mala zrušená nadácia sídlo. Ak obec likvidačný zostatok prijme, môže ho použiť iba na verejnoprospešný účel.
1840
1841
Druhý pododdiel: Osobitné ustanovenia o verejnoprospešnej nadácii
§ 146
1844
Verejnoprospešná nadácia