www.NSOZ.sk
(zdroj)


188 Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
190
191
§ 21
193
Príbuzné osoby
195 (1)  Osoby sú príbuzné v priamom rade, ak jedna pochádza od druhej. Stupeň príbuzenstva v priamom rade sa určuje počtom zrodení, ktorými jeden pochádza od druhého.
197
má názor:  

(2)  Osoby sú príbuzné v pobočnom rade, ak pochádzajú od spoločného predka. Stupne príbuzenstva v pobočnom rade sa určujú počtom zrodení, ktorými osoby pochádzajú od najbližšieho spoločného predka.
200
201
§ 22
203
Blízke osoby
205 (1)  Blízkymi osobami sú príbuzní v priamom rade, súrodenci a manžel.
206 (2)  Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za blízke osoby, ak by ujmu,