www.NSOZ.sk
(zdroj)


1999
2000
2001
2002
§ 152
2004
Dohľad
2006 (1)  Verejnoprospešné nadácie podliehajú dohľadu nadačného kontrolného úradu, ktorým je ministerstvo.
2008
má názor:  

(2)  Nadačný kontrolný úrad dohliada, či je majetok nadácie spravovaný a použitý v súlade s účelom nadácie. Má právo požadovať od nadácie informácie a nahliadať do účtovných podkladov a iných písomností nadácie a podať návrh na určenie neplatnosti rozhodnutí orgánov nadácie.
2012
2013
§ 153
2015
Zmena právnej formy
2017 Verejnoprospešná nadácia môže na základe rozhodnutia správnej rady zmeniť právnu formu