www.NSOZ.sk
(zdroj)


2030 ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
2031 (2)  Verejnoprospešný účel sa určí podľa ustanovení o verejnoprospešnej nadácii.
2032 (3)  Ustanovenia o zakázaných činnostiach nadácií sa primerane použijú aj na neinvestičný fond.
2034
2035
§ 155
2037
Názov neinvestičného fondu
2039
má názor:  

Názov fondu musí obsahovať označenie „neinvestičný fond“, stačí však skratka „n. f.“.
2040
2041
§ 156
2043
Založenie neinvestičného fondu
2045 (1)  Fond môže založiť aj len jedna osoba zakladacou listinou.
2046 (2)  Zakladacia listina obsahuje aspoň
2047k)   názov a sídlo fondu,
2048l)   čas, na ktorý sa fond zriaďuje,