www.NSOZ.sk
(zdroj)


2434 tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
2435
2436
Ochrana obchodného mena
§ 185
2439
Obchodné meno
2441 (1)  Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.
2443
má názor:  

(2)  Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len „meno“).
2444 Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Ak podnikateľom je fyzická osoba, ktorá zmenila svoje meno, môže používať v obchodnom mene aj svoje prvšie meno s dodatkom obsahujúcim nové meno.
2448 (3)  Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je ich názov.
2449
2450
2451
2452 (4)   Podnikateľ je povinný uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim jeho