www.NSOZ.sk
(zdroj)


2475 tieto osoby spoločne a nerozdielne povinné splniť záväzky vzniknuté pri podnikaní.
2476
2477
§ 188
2479
Prevod a prechod obchodného mena
2481 (1)  Kto zdedí podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikať pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu; to isté platí pri kúpe podniku od podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou.
2484
má názor:  

(2)  Prevod obchodného mena bez súčasného prevodu podniku je neprípustný. Prevod obchodného mena je možný aj pri prevode časti podniku, ak bude podnikateľ zostávajúcu časť prevádzkovať pod iným obchodným menom alebo táto časť zanikne likvidáciou.
2488
2489
§ 189
2491
Ochrana obchodného mena
2493 (1)  Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného