www.NSOZ.sk
(zdroj)


2514 (3) Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide.
2515
2516
§ 191
Zastúpenie môže byť zmluvné alebo zákonné.
2518
2519
§ 192
2521
Stret záujmov
2523
má názor:  

(1)   Zastupovať iného nemôže ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného (stret záujmov); to neplatí, ak zastúpený v zmluvnom zastúpení o strete záujmov vedel alebo musel vedieť.
2526 (2)   Stret záujmov sa predpokladá, ak zástupca súčasne koná aj ako zástupca pre tretiu osobu, alebo ak zástupca súčasne koná aj vo vlastnej veci.
2528
2529
§ 193
2531
Ďalší zástupca