www.NSOZ.sk
(zdroj)


2768
2769 (1)  Vyjadrením hodnoty veci, ktorú možno oceniť v peniazoch, je jej cena.
2770 (2)  Cenou veci je jej obvyklá cena, ibaže dohoda alebo právny predpis stanovuje inak.
2771
2772
Delenie vecí
§ 221
2775
Hmotné a nehmotné veci
2777
má názor:  

(1)  Hmotnou vecou je ovládateľná časť vonkajšieho sveta, ktorá má povahu samostatného predmetu.
2779 (2)  Nehmotnými vecami sú práva, pokiaľ to ich povaha pripúšťa a iné veci bez hmotnej podstaty.
2781
2782
§ 222
2784
Nehnuteľné veci a hnuteľné veci
2786