www.NSOZ.sk
(zdroj)


2770 (2)  Cenou veci je jej obvyklá cena, ibaže dohoda alebo právny predpis stanovuje inak.
2771
2772
Delenie vecí
§ 221
2775
Hmotné a nehmotné veci
2777 (1)  Hmotnou vecou je ovládateľná časť vonkajšieho sveta, ktorá má povahu samostatného predmetu.
2779
má názor:  

(2)  Nehmotnými vecami sú práva, pokiaľ to ich povaha pripúšťa a iné veci bez hmotnej podstaty.
2781
2782
§ 222
2784
Nehnuteľné veci a hnuteľné veci
2786
2787
2788 (1)  Nehnuteľné veci sú pozemky a stavby pod povrchom zeme so samostatným účelovým