www.NSOZ.sk
(zdroj)


2832
Spotrebiteľné a nespotrebiteľné veci
2834 Veci, ktoré dávajú obvyklý úžitok spotrebovaním, sú spotrebiteľné, iné veci sú nespotrebiteľné; ostatné veci sú nespotrebiteľné.
2836
2837
2838
2839
§ 227
2841
má názor:  

Hromadná vec
2843 Súbor jednotlivých vecí, ktoré podľa svojej povahy či určenia tvoria celok, majú spoločné označenie a patria tej istej osobe, je hromadnou vecou.
2845
2846
§ 228
2848
Majetok a imanie
2850 (1)  Majetkom osoby je všetko, čo jej patrí.