www.NSOZ.sk
(zdroj)


2839
§ 227
2841
Hromadná vec
2843 Súbor jednotlivých vecí, ktoré podľa svojej povahy či určenia tvoria celok, majú spoločné označenie a patria tej istej osobe, je hromadnou vecou.
2845
2846
§ 228
2848
má názor:  

Majetok a imanie
2850 (1)  Majetkom osoby je všetko, čo jej patrí.
2851 (2)  Imanie osoby tvorí súhrn jej majetku a dlhov.
2852
2853
§ 229
2855
Podnik
2857 (1)  Podnik je organizovaný súbor imania, ktorý vytvoril podnikateľ a ktorý na základe jeho