www.NSOZ.sk
(zdroj)


2842
2843 Súbor jednotlivých vecí, ktoré podľa svojej povahy či určenia tvoria celok, majú spoločné označenie a patria tej istej osobe, je hromadnou vecou.
2845
2846
§ 228
2848
Majetok a imanie
2850 (1)  Majetkom osoby je všetko, čo jej patrí.
2851
má názor:  

(2)  Imanie osoby tvorí súhrn jej majetku a dlhov.
2852
2853
§ 229
2855
Podnik
2857 (1)  Podnik je organizovaný súbor imania, ktorý vytvoril podnikateľ a ktorý na základe jeho rozhodnutia slúži na výkon jeho podnikateľskej činnosti. Platí, že podnik tvorí všetko, čo k nemu ako k celku patrí a slúži na jeho prevádzku.
2860 (2)  Organizačnou zložkou podniku je hospodársky a funkčne samostatná časť podniku, o