www.NSOZ.sk
(zdroj)


3146a)   či strana mala osobitnú odbornosť,
3147b)   náklady na získanie príslušnej informácie,
3148c)   či druhá strana mohla dôvodne informáciu získať sama a
3149d)   zrejmý význam informácie pre druhú stranu.
3150
3151
§ 260
3153
Bezprávna vyhrážka
3155
má názor:  

Strana sa môže dovolať neplatnosti zmluvy, ak ju k jej uzavretiu primäla druhá strana vyhrážkou, ktorá je bezprávna, alebo použitie ktorej, ako prostriedku na dosiahnutie uzavretia zmluvy, je bezprávne.
3158
3159
§ 261
3161
Neprimeraný prospech
3163 (1)  Strana sa môže dovolať neplatnosti zmluvy, ak v čase uzavretia zmluvy:
3164a)   bola závislá od druhej strany alebo k nej mala vzťah dôvery, bola v hospodárskej