www.NSOZ.sk
(zdroj)


3367 Pri osobnostných právach sa premlčuje len právo na odstránenie škody spôsobenej na týchto právach.
3369
3370
§ 283
(1)  Záložné právo sa nepremlčuje skôr než pohľadávka, ktorú zabezpečuje. Premlčanie pohľadávky nebráni záložnému veriteľovi uspokojiť sa zo zálohu.
3373 (2)  Záložné právo sa nepremlčí, ak má záložný veriteľ hnuteľný záloh u seba, alebo ho opatruje tretia osoba.
3375 (3)  Ustanovenia ods. 1 a 2 sa obdobne použijú aj pri zádržnom práve.
3376
má názor:  

3377
§ 284
Pri zabezpečení pohľadávky prevodom práva alebo postúpením pohľadávky nie je premlčanie zabezpečovanej pohľadávky dôvodom na spätný prevod osobe, ktorá zabezpečenie poskytla.
3381
3382
§ 285
Aj po uplynutí premlčacej doby sa strana môže dovolať svojho práva pri obrane alebo pri započítaní, ak
3385a)   obe práva sa vzťahujú na tú istú zmluvu alebo na niekoľké zmluvy uzavreté na základe