www.NSOZ.sk
(zdroj)


3861 nemôže vopred vzdaťpráva odvolať toto poverenie. Ak to urobí, zmluva je v tejto časti neplatná.
3863
§ 38
1/ Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik majetkového spoločenstva ku dňu zániku manželstva.
38662/Ak manželia vyhradia vznik majetkového spoločenstva ku dňu zániku manželstva smrťou, zmluvu o majetkovom usporiadaní možno považovať za dedičskú zmluvu, ak je urobená vo forme predpísanej pre dedičské zmluvy a spĺňa aj ostatné náležitosti takejto zmluvy.
3869
3870
má názor:  

3871
3872
§ 39
Manželia môžu dohodnúť osobitné pravidlá pre vyporiadanie majetkového spoločenstva pre prípad zániku manželstva alebo zániku majetkového spoločenstva.
3875
§ 40
1/ Manželia sa môžu dohodnúť, že majetkové spoločenstvo počas trvania manželstva nevznikne. V takom prípade bude to, čo každý z manželov nadobudne, tvoriť jeho výlučný majetok.
38792/ Práva a povinnosti, týkajúce sa tohto majetku, vykonáva každý z manželov sám.